Werkwijze CoreDynamics

Na aanmelding volgt een intakegesprek.
Het intakegesprek heeft de bedoeling kennis met elkaar te maken en samen uw vraag helder te krijgen. Om te kijken of samenwerking nuttig is. Op grond van de intake wordt de koers bepaald. Na het intakegesprek bepaalt u zelf of u verder wilt gaan.

Indien u besluit van start te gaan krijgt u een vragenlijst mee naar huis die in de eerste sessie wordt doorgenomen. U krijgt tevens de gelegenheid om op eigen wijze in eigen tempo  uw verhaal te vertellen. Hierdoor wordt een beeld verkregen van wie u bent. Wat heeft u gevormd, hoe staat u in het leven, welke patronen heeft u ontwikkeld?
Wat hindert u, waar loopt u vast, wat wilt u veranderen? In overleg worden dan werkdoelen vastgesteld.

Binnen de sessies gaat het voornamelijk over voelen en beleven wat er met u gebeurt. Om zicht te krijgen op hoe bepaalde patronen in stand worden gehouden. Om te ontdekken wat uw behoeften zijn. Vervolgens worden nieuwe mogelijkheden geleerd en hoe deze toe te passen in het dagelijks leven.

U gaat meer kwaliteit van leven ervaren.

Hoe lang duurt een behandeling bij CoreDynamics?

CoreDynamics is eerlijk over de duur van de behandeling. Mocht tijdens het intakegesprek blijken dat u niet bij CoreDynamics geholpen kunt worden krijgt u hier advies over.  Hoe lang de behandeling duurt is afhankelijk van de aard van de problematiek. Veelal moet u denken aan vijf tot tien sessies. Houdt altijd rekening met vier sessies voordat u weet of een behandeling aanslaat. Na vier sessies vindt er een evaluatie plaats. Er wordt dan gekeken naar wat geholpen heeft en wat er eventueel nog nodig is. Een behandeling duurt nooit langer dan nodig, u bepaalt zelf of het zinvol is door te gaan.