Lichaamsgerichte Psychotherapie Breda

Lichaamsgerichte psychotherapie gaat uit van een samenhang tussen psyche, emoties en het lichaam. Wat iemand voelt en denkt, hoe iemand in het leven staat komt via het lichaam tot uiting. Het lichaam bevat informatie welke richting helpt te geven aan het bewustwordingsproces.

Core Energetica

Core Energetica is een vorm van lichaamsgerichte psychotherapie. Het is een therapievorm voor persoonlijke groei en transformatie ontwikkeld door psychiater John Pierrakos, collega van Wilhelm Reich. Het is een dynamische methode gericht op het vergroten van zelfbewustzijn welke helpt gevoelens te verdiepen en innerlijke kracht te vergroten. Core Energetica neemt de gezonde, creatieve en spirituele kern (Core) van elk mens als uitgangspunt.

Het lichaam vormt een bron van wijsheid, het draagt alle onbewuste en bewuste ervaringen met zich mee. Door allerlei belevingen in heden en verleden heeft men zich (onbewust) aangepast. Deze aanpassing bedwingt de levenskracht en onderdrukt het emotioneel en creatief potentieel waardoor men verder verwijderd raakt van de essentie, het oorspronkelijke zelf.

Het lichaam toont waar men zichzelf blokkeert voluit te leven. Core Energetica heeft als primaire doelstelling opgebouwde blokkades los te laten en daardoor tot expressie van het ware zelf te komen (de Core). Er wordt gebruik gemaakt van ademhalingstechnieken, bewegingsoefeningen, expressie en gespreksvoering om meer inzicht te verkrijgen. U wordt zich bewust van hinderlijke patronen en leert deze te vervangen door nieuw gedrag.
Geblokkeerde energie en gevoelens kunnen weer stromen waardoor men levenslustiger wordt en meer plezier en liefde gaat ervaren.

U ontdekt wat essentieel is, hoe expressie te geven aan het ware zelf!