Levenstherapie?

Levenstherapie is spiritueel -energetische en lichaamsgeoriënteerde psychotherapie. De basis bestaat uit healing, reading, coaching en counsellingtechnieken. Levenstherapie kan ingezet worden op alle gebieden die betrekking hebben op het leven van een mens vanuit een holistisch perspectief

De fundamenten zijn:

  • Ontwikkelings- en lichaamsgeorienteerde psychotherapie
  • Energie en bewustzijn
  • Spiritualiteit en lichtwerk
Ontwikkelings- en lichaamsgeoriënteerde psychotherapie

Het toepassen van inzichten uit de ontwikkelingspsychologie biedt de cliënt inzicht in eigen functioneren, gedragspatronen, potentieel en psycho-emotionele blokkades. De client leert deze zodanig transformeren, dat hij zelfstandig in staat is gezond en gelukkig te zijn. Blokkades kunnen pas transformeren wanneer ze niet langer in het lichaam op celniveau ‘verstopt’ blijven. Om die reden is lichaamsgericht werken een belangrijk gegeven in ieder proces.

Energie en bewustzijn

Door te werken met zowel het menselijke als het universele energieveld worden bewustzijnskanalen geopend en kan een cliënt leren omgaan met zijn/haar energievoorziening om vervolgens in harmonie met zichzelf te komen. Door verruiming van het bewustzijn, verhogen van de trilling en het leren leven vanuit goddelijke perspectief in plaats van alleen vanuit de aardse manifestatie, krijgt de mens een ander zicht op- en ervaring met angst, ziekte en isolement en is in staat lichaam en geest te transformeren. Een cliënt gaat zich meer in balans voelen, wordt gecenterd en gegrond waardoor hij beter in staat is constructieve keuzes te maken en zijn unieke kwaliteiten te manifesteren.

Spiritualiteit en lichtwerk

Het werken middels holografische wetten van energie en licht geeft een cliënt op zielenniveau vanuit een groter perspectief inzicht in zijn doelen en lessen hier op aarde. Levenstherapie leert een mens bewust te worden buiten het tijd-ruimte perspectief en zijn aardse dimensies te verbinden met de spirituele en energetische dimensies. Het werken met zowel menselijke als universele energie frequenties en het zich hierin laten leiden door het Hogere Weten, leert een cliënt verbanden te leggen tussen oorzaken van bepaalde levenspatronen die onbewust dwars zitten. Door deze te traceren en op te lossen kan een cliënt een bevrijding ervaren welke een transformerende impact heeft op zijn leven en welzijn.