Privacy beleid CoreDynamics (AVG)

Uw privacy AVG Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). CoreDynamics hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe CoreDynamics omgaat met uw persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. CoreDynamics houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zoals het opstellen van de factuur.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals vereist in de wet op de behandelovereenkomst.

Functionele cookies
CoreDynamics kan gebruik maken van cookies, een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen wanneer u www.coredynamics.nl bezoekt.
Ik gebruik cookies om onze kennis over het gebruik van mijn website te verbeteren, en om in te zien in welke mate mijn website gebruikt wordt. Het soort informatie dat ik verzamel met behulp van cookies is specifiek voor uw PC en bevat geen persoonsgegevens. Ik verzamel informatie zoals het IP adres, de datum en tijd van uw bezoek, en welke pagina’s u bezocht. Met deze informatie kan ik mijn website verbeteren.

U kunt mijn cookies verwijderen of blokkeren door de instellingen op uw computer te wijzigen. Indien u de cookies blokkeert zou het kunnen dat u sommige functies van de website niet werken

Privacy op zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Naam, adres en woonplaats
  • Geboortedatum
  • Datum van de behandeling
  • Korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘psychosociaal consult’
  • Kosten van het consult