Marijke van Steen

CoreDynamics werd opgericht door Marijke van Steen.

Geboeid door wat hen beweegt, is zij sinds 1996 werkzaam in het begeleiden van mensen. In de functie van psychosociaal therapeut en trainer deed ze ervaring op in vrouwenhulpverlening en welzijnswerk. In 2002 begon zij haar eigen praktijk en ging zich meer lichaamsgericht ontwikkelen. Daarnaast was ze ruim acht jaar werkzaam als trainer van adolescenten in opdracht van justitie.

Momenteel werkt ze als counsellor en lichaamsgericht psychotherapeut in eigen praktijk met individuele cliënten en groepen. Betrokken en analytisch overziet ze het geheel, maakt het inzichtelijk en komt snel tot de kern. Haar kracht ligt in haar vermogen mensen in contact te brengen met zichzelf en hun aanwezig potentieel te benutten. Blijvende persoonlijke ontwikkeling en (na)scholing is voor haar vanzelfsprekend.

Marijke: Innerlijk in contact blijven is voor mij van wezenlijk belang om mensen een handreiking te kunnen bieden in hun bewustwordingsproces. In mijn werk wil ik mensen steunen hun aanwezig potentieel naar buiten te brengen. Opdat zij niet lijden onder het ‘geleefd worden’, maar zichzelf in liefde leiden, tot leven wie zij in werkelijkheid, in hun kern zijn.