Beroepsvereniging

Als psychosociaal therapeut en lichaamsgericht therapeut ben ik aangesloten bij twee beroepsverenigingen: het NVPA en RBCZ. Lidmaatschap van deze beroepsverenigingen waarborgt kwaliteit. Consulten worden daardoor gedeeltelijk of geheel vergoed vanuit het aanvullend pakket van veel ziektekostenverzekeraars.

NVPA 

De beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten. Het NVPA wil kunnen garanderen dat de cliënt bij leden in goede en vooral professionele handen is; anderzijds dat de consulten en behandelingen (geheel of gedeeltelijk) door de zorgverzekeraars betaald worden. Zij voeren een actief kwaliteitsbeleid. Elke beroepsbeoefenaar binnen het NVPA is HBO, HBO plus of wetenschappelijk geschoold.

RBCZ

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. Alleen HBO-therapeuten worden geregistreerd in het openbare register van RBCZ. Zij mogen de beschermde titel Registertherapeut voeren. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau.

Wat te doen als u een klacht heeft?

De basis van mijn werk is transparantie, respect en eerlijkheid. Wat u binnen de behandeling vertelt of beleeft blijft vertrouwelijk. Mocht u onverhoopt om welke reden dan ook ontevreden zijn, dan hoop ik dat u dit allereerst aan mij zult melden, zodat we samen naar een oplossing kunnen kijken.

Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA (www.nvpa.org) onder het kopje ‘Voor cliënten’. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

Tuchtrecht

Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht TCZ (Tuchtrecht Complemtaire Zorg).

Contact

Zijn er nog vragen waarop mijn website het antwoord niet heeft gegeven? Bel me gerust om een afspraak te maken of stuur een mail naar mijn praktijk CoreDynamics.