Wanneer naar een psycholoog of psychosociaal therapeut?

De meeste mensen zullen niet snel naar een psycholoog of psychosociaal therapeut stappen. Soms ervaren mensen problemen, lopen tijdelijk vast of zien het niet meer zitten. Veelal zullen ze eerst proberen het zelf of met behulp van vrienden op te lossen. In het geval dat niet lukt kan een psycholoog of psychosociaal therapeut uitkomst bieden.

Hoe gaat het in zijn werk?

Een eerste gesprek is bedoeld om kennis met elkaar te maken en uw klacht naar voren te brengen. Ook als u niet precies weet wat u dwars zit is kan het goed zijn hulp in te schakelen. Het is de taak van therapeut om dat uit te vinden. U krijgt advies over welke behandeling bij uw klacht past.Klachten kunnen verschillende oorzaken hebben. De therapeut zal dan ook aandacht besteden aan uw verleden en levensomstandigheden. Om een helder beeld te verkrijgen kan de therapeut u een vragenlijst in laten vullen.

Vervolgens start de behandeling.

De precieze duur verschilt per persoon en hangt af van de aard van de klachten. De therapeut heeft een opleiding gevolgd om mensen te kunnen helpen. Toch bent u degene die een groot deel van het werk zelf zal gaan verzetten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat u het roer zelf weer in handen heeft. Welk resultaat kunt u verwachten? Vaak is de klacht na behandeling verdwenen. Het resultaat is onder meer afhankelijk van uw motivatie iets te willen veranderen. Echter niet alle problemen gaan zo maar over. Geldt dat ook voor uw klacht dan heeft u in ieder geval meer inzicht verkregen in oorzaak en gevolg van uw probleem. Daarnaast heeft u bruikbare adviezen en handvatten gekregen hoe er beter mee om te kunnen gaan. Meestal voelt men zich na een psychologische behandeling beter dan ervoor.