Psychosociale Therapie Breda

Psychosociaal therapeut Marijke van Steen

Psychosociale therapie is een vorm van kortdurende psychosociale begeleiding voor mensen die emotioneel gezond zijn met niet al te ernstige problematiek. Het is geschikt voor wie een probleem ervaart op persoonlijk en/of emotioneel gebied en daarbij hulp wil. Psychosociale therapie probeert door middel van gesprekken, oefeningen en beelden een beeld te krijgen van de cliënt en zijn klachten. Het tracht inzicht in eigen levenssituatie te verkrijgen en vaardigheden te ontwikkelen.

Uitgangspunt is stap voor stap leren het zelfprobleemoplossend vermogen van de cliënt te vergroten. De psychosociaal therapeut lost geen problemen voor de cliënt op, maar helpt de cliënt situaties anders te bekijken, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken.

Het doel van de therapie wordt in samenspraak met de cliënt vastgesteld. Aan de hand van een samen opgesteld plan wordt er gewerkt aan een concrete situatie. Centraal hierbij staan de wensen, doelen, verantwoordelijkheid, zelfwerkzaamheid en kwaliteiten van de cliënt.