Wat is EMI?

EMI staat voor EYE MOVEMENT INTEGRATION en is in 1989 ontwikkeld door Connirea Andreas (Phd) en Steve Andreas (MA).
EMI wordt gezien als een neurotherapie gecombineerd met psychotherapie en is een middel om de onbewuste neurale netwerken in het brein te activeren en zichzelf te helen.

EMI maakt contact mogelijk met informatie en emoties in gebieden van onze hersenen die voordien ontoegankelijk waren.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat oogbewegingen verbonden zijn met de reacties op traumatische ervaringen. Tevens toont het aan dat er via diezelfde oogbewegingen, ook een verbinding is met het verwerken van traumatische ervaringen.
Dit maakt de ogen de perfecte ingang naar het brein, waar de traumatische ervaringen liggen opgeslagen.

Wanneer is er trauma?

Iedere dag krijgen we via onze ogen, oren, neus, mond en huid informatie binnen die opgeslagen wordt in het brein.
De verwerking van deze informatie gebeurt gedurende onze slaap.
Tijdens de slaap wordt door het brein bepaald wat er naar de prullenbak mag en wat er in het lange termijn geheugen mag worden opgeslagen. Wanneer we een gebeurtenis meemaken die overweldigend is, dan is het brein er niet toe in staat de informatie goed te verwerken. Alle heftige emoties, lichamelijke reacties, beelden en gedachten over die gebeurtenis blijven hierdoor in het korte termijn geheugen zitten. Met als gevolg dat deze regelmatig opnieuw ervaren kunnen worden, als het brein iets registreert wat herinnert aan de overweldigende gebeurtenis.
Hierdoor worden de oude emoties en lichamelijke reacties herbeleefd, dit noemen we trauma.
De herbeleving kan opgeroepen worden door geur, smaak, geluid, een beeld of een opmerking. Dit noemen we een trigger.

EMI is geschikt voor alle pijnlijke herinneringen die blijven terugkeren.

Wat doet EMI?

EMI helpt het brein te doen wat het eigenlijk gedurende de slaap had moeten doen, namelijk informatie verwerken en doorsturen naar het lange termijn geheugen.
EMI maakt gebruik van soepel volgende bewegingen van de ogen, Smooth Persuit Eye Movement.
Dit zijn de bewegingen die gedurende de slaap gemaakt worden om informatie te verwerken. Door het volgen van deze (SPEM) bewegingen met onze ogen, wordt het brein aangezet zichzelf volledig te scannen en alle relevante informatie te verzamelen over de traumatische gebeurtenis. Het brein voegt alle puzzelstukjes weer bij elkaar tot een duidelijke puzzel. Doordat EMI het natuurlijk ritme tussen de linker en rechter hersenhelft herstelt, kan de puzzel van de gebeurtenis naar het lange termijn geheugen worden overschreven. Met als resultaat dat de triggers geen effect meer hebben op het brein en dat de gebeurtenis een andere betekenis krijgt.

EMI is geschikt voor alle leeftijden.

Hoe gaat een behandeling?

Aan het begin van de therapie is er een uitgebreid onderzoek naar de triggers en de mogelijke oorzaken van de klachten. Ook wordt gekeken of EMI de juiste vorm van therapie is voor dat moment. Tijdens de EMI-sessie zal de therapeut 22 verschillende bewegingen maken met de vingers, die met de ogen gevolgd worden. Deze bewegingen zijn op een tempo dat goed is te volgen door de cliënt.
Tijdens het maken van de oogbewegingen worden er sleutelwoorden herhaald, die betrekking hebben op het trauma dat wordt behandeld.
De stresslading van het trauma zal in de loop van de sessies verminderen.
De EMI-therapie zal afgerond worden als de stresslading van de herinnering af is.

Wat kunt u ervaren?

Tijdens de sessies kunnen er oude emoties omhoog komen.
Ook kunnen geluiden, beelden, geuren, smaken of lichamelijke sensaties worden ervaren die te maken hebben met het onderwerp waaraan gewerkt wordt.
Een EMI-sessie duurt gemiddeld 90 minuten.
Naarmate de stresslading mindert zullen de sessies korter duren.
De tijd tussen twee sessies bedraagt 2 weken.
Het brein heeft deze tijd nodig om de sessie te verwerken.
Enkelvoudig trauma kan veelal binnen 1 à 2 sessies opgelost zijn.
Meervoudig trauma vraagt meerdere sessies.

Maak vandaag een afspraak!

 

Marijke van Steen
Marijke van Steen