Wat is EMDR behandeling?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing.
Het is een volwaardige en effectieve therapeutische methode. Letterlijk vertaald betekent het: door oogbeweging opnieuw beleven van de ingrijpende gebeurtenis(sen), deze verwerken en ontlading van de emotionele reacties.
Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft, wordt traumatisch genoemd. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de heftige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op die tijdens de traumatische gebeurtenis. Zo kan later een geluid dat men hoort, een geur die men ruikt, een beeld dat men ziet, de beelden en de gevoelens aan die gebeurtenis weer levendig terugbrengen. Inclusief alle lichamelijke reacties van toen.

Bij EMDR behandeling worden elementen van verschillende gangbare therapievormen gecombineerd met beurtelings stimulatie van beide hersenhelften. Zo wordt de informatieverwerking in de hersenen gestimuleerd.

Er is veel Wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheden van EMDR en resultaten hebben aangetoond dat EMDR succesvol is bij volwassenen. Mensen zijn vaak na een aantal sessies weer in staat hun leven weer op te pakken. Klachten verminderen of verdwijnen en uit onderzoek blijkt dat dit resultaat blijvend is.

EMDR is een relatief nieuwe therapie.

EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaarster, de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkelde EMDR zich tot een volwaardige therapeutische methode.

Hoe werkt EMDR behandeling?

De traumatische gebeurtenis wordt bewust teruggehaald met alle beelden, gevoelens en ervaringen die daarbij horen. Hierdoor komt er meer informatie over de traumatische gebeurtenis naar boven. Vervolgenswordt het verwerkingsproces opgestart. Terwijl de client terugdenkt aan de nare ervaring luistert hij/zij tegelijkertijd via een koptelefoon naar tikjes die afwisselend links en rechts te horen zijn. In plaats van tikjes kan de client ook met zijn/haar ogen de hand van de therapeut volgen.
Na ieder setje tikjes of oogbewegingen wordt er gevraagd welk beeld, gevoel of gedachten er bovenkomt. Hier geeft de client kort antwoord op, er wordt niet uitgebreid gesproken over datgene wat er bovenkomt. Men gaat net zolang door totdat de kracht en emotionele lading van de herinnering verminderd is. Uiteindelijk zal het steeds gemakkelijker zijn om aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken.

Waarvoor is EMDR nog meer geschikt?

Er is steeds meer bewijs dat emotioneel beladen herinneringen en beelden ook een belangrijke rol spelen bij andere klachten zoals chronische pijn, depressie, eetstoornissen,
verslavingen en psychose. Om die reden wordt EMDR bij deze problemen en stoornissen steeds vaker toegepast, meestal als onderdeel van een breder behandelplan.