Algemene voorwaarden “Heel je Lijf”

U meldt zich via het formulier aan voor de lichaamsgerichte groep “heel je lijf”
De inschrijving geldt voor de hele reeks. De data voor 2013 zijn: 4/3, 18/3, 15/4, 29/4, 13/5, 27/5 en 10/6.

Het therapeutische gedeelte van het groepsaanbod kan vergoed worden. Echter op moment van annuleren binnen 3 weken voor de start van deze groep, vervalt de vergoeding van de zorgverzekeraar en komen de kosten voor eigen rekening.

CoreDynamics verzorgt workshops en trainingen op het gebied van groepstherapieën. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door CoreDynamics activiteiten/cursussen en opleidingen. De algemene voorwaarden gelden voor alle deelnemers aan een van de aangeboden diensten.

Inschrijving en betaling
Inschrijvingen voor workshops en trainingen gaan via de mail met daarin naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer. Per e-mail ontvangt u een factuur, een bevestiging van inschrijving en de algemene voorwaarden. Betaling vindt plaats per bank o.v.v. het factuurnummer en workshop Heel je Lijf. Na ontvangst van de betaling is de inschrijving definitief en gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden. Prijzen die vermeld staan op de website zijn inclusief 21% BTW.

Annulering
Als u annuleert tot 1 maand voor de start van de groep zijn er geen kosten aan verbonden. Bij annulering tussen maand en 2 weken wordt er 50% van het bedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 2 weken wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Als de groep niet door kan gaan vanwege te weinig deelnemers of andere omstandigheden wordt er geen bedrag in rekening gebracht. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij het annuleren van de opleiding door langdurige ziekte kan na overleg van een medische verklaring van een huisarts of specialist gezocht worden naar een passende oplossing.

Bij Uitval
Bij ziekte en/of uitval van een begeleider/therapeute zal CoreDynamics indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal CoreDynamics de deelnemers zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen. CoreDynamics zal in dat geval zo spoedig mogelijk tot alternatieve data komen. In geval van ziekte en/of uitval van een begeleider/therapeut heeft de deelnemer geen recht op (schade)vergoeding. Uitval van een docent is geen reden voor kosteloze annulering of restitutie.

Persoonsgegevens
Bij inschrijving voor een groep worden u persoonsgegevens gebruikt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en om deelnemers op de hoogte te stellen omtrent toekomstige activiteiten van CoreDynamics. Mocht u geen prijs stellen op informatie van andere activiteiten dan kan dit per e-mail aan CoreDynamics worden gemeld.

Aansprakelijkheid
CoreDynamics is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen.

Klachten en geschillen
CoreDynamics zet zich volledig in om van de groep een succes te maken. Mocht er desondanks toch iets misgaan of heeft u een klacht, meldt dat dan per omgaande (schriftelijk, per email of telefonisch). Wij doen er alles aan om zo spoedig mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen.

Overige
CoreDynamics stelt de tarieven van alle activiteiten vast. Zij heeft het recht deze te allen tijden te wijzigen. Over wijzigingen van deze aard wordt via e-mail en de website gecommuniceerd.
[hr top]